Pelikaanweg 48
8218 PG Lelystad Airport
+31 (0)320 243 215
+31 (0)6 53 23 78 74
info [at] blubird.nl

 

Volg Blu Bird op
 

FAQ

Is het juist dat stof die je in korte tijd leert ook na korte tijd weer vergeten is?

Een veel gehoorde 'ontrader' die niet gebaseerd is op realiteit. Voor het behouden van kennis is niet de snelheid, maar de kwaliteit van leren belangrijk. In de Brainwash wordt de stof zó grondig behandeld, herhaald en geïntegreerd, dat cursisten achteraf soms na jaren nog verbaasd zijn over hoeveel ze toen in korte tijd geleerd EN ONTHOUDEN hebben.

Overigens geldt voor alle kennis, dat die 'wegzakt' als hij niet regelmatig gebruikt wordt. Voor wie niet regelmatig vliegt zal uiteindelijk veel van het geleerde naar de achtergrond verdwijnen. Dan wordt het raadzaam de PPLBooster eens te bezoeken . . .

Terug naar boven
Welke studiebelasting (welk niveau) moet ik me voorstellen bij de Brainwash?

In de cursus komt de stof in een hoog tempo langs. Er is zeker tijd voor een grondige uitleg, maar niet voor uitgebreide klassikale herhaling. Het niveau is bij de meeste vakken vergelijkbaar met HAVO/HBO. Cursisten met een lagere vooropleiding hebben doorgaans voor een aantal zaken wat meer herhaling nodig, waarin ze zelf moeten voorzien. Vooral het concept dat u zelf verantwoordelijk wordt gemaakt voor uw leerproces vergt voor sommigen gewenning, en voor allen inspanning en discipline. Het zal duidelijk zijn dat cursisten zich voor een optimaal resultaat gedurende de cursus zoveel mogelijk vrij moeten maken van aandacht voor andere zaken.

Al met al betekent deelname aan de Brainwash: een zeer druk programma, maar zeker niet onmogelijk. U praat en denkt twee weken alleen over luchtvaart en dat werkt zeer verhelderend en inspirerend, zoals de velen die u voorgingen ons altijd met veel enthousiasme verzekeren.

Terug naar boven
Welke boeken worden gebruikt?

Sinds 2009 wordt de gehele serie boeken van Bas Vrijhof gebruikt, verkrijgbaar bij o.a. de Pilot Shop in Lelystad. Het boek van Mosbach is niet meer bruikbaar voor de PPLBrainwash; het is al jaren niet bijgewerkt. Voor de helivakken komt er nog extra stof bij, die wordt bekendgemaakt op aanvraag.

Terug naar boven
Hoeveel tijd heb ik om alle negen vakken te behalen?

18 maanden, gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin voor het eerst werd deelgenomen aan een examen. Zijn na deze periode niet alle theorievakken behaald, dan vervalt ALLES en moet een nieuwe periode van 18 maanden worden gestart. In totaal mag u aan 6 zittingen deelnemen en per vak mag u maximaal 4 keer examen doen.

Terug naar boven
Waarom tel ik maar zeven examens en is er toch sprake van negen vakken?

Doordat een aantal vakgebieden in de examens is gecombineerd is het totale aantal examens teruggebracht van negen naar zeven.

Terug naar boven
Waarom geeft BluBird alleen theorie en geen praktijktraining in het vak Communications?

Luchtverkeersleiders zijn de aangewezen professionals bij wie u het PRAKTIJKdeel van dit vak het beste leert. Opleidingen met uitstekende resultaten vindt u onder www.fraseolink.nl en www.ATC-Comm.nl

Terug naar boven
Hoe vaak kan ik per jaar examen doen?

Examens worden in 2016 nog elke maand afgenomen. Per 1 januari 2017 worden de examenmogelijkheden drastisch verruimd:

Overgang van schriftelijk naar digitaal examineren 
Vanaf 1 november 2016 kunnen de digitale luchtvaartexamens worden gereserveerd. Vanaf 1 januari 2017 kunnen de digitale luchtvaartexamens worden afgelegd. Het hele eerste kwartaal van 2017 is er sprake van een overgangsregeling en kunnen de examens zowel schriftelijk als digitaal gedaan worden. Vanaf april 2017 kunnen de luchtvaartexamens alleen nog digitaal worden gedaan. Kiest u ervoor om vanaf januari uw examen(s) digitaal af te leggen, dan kunt u geen schriftelijke luchtvaartexamens meer afleggen.

Wat wijzigt er voor u met het digitale theorie-examen?

  • Een digitaal examen maakt u op een computer met een touch screen
  • U krijg gelijk de uitslag van het examen
  • U kunt op meer locaties examens afleggen (niet meer alleen in Utrecht)
  • U heeft de mogelijkheid om zelf uw examen(s) te reserveren via mijn.cbr.nl
  • U bent niet meer gebonden aan de vooraf geplande examendata 
  • Een examenronde is een periode van 10 aaneengesloten dagen

 

Examens reserveren
U kunt uw digitale theorie-examen laten reserveren via uw opleider. Ook kunt u zelf examens reserveren via mijn.cbr.nl. Een voorwaarde bij het reserveren van digitale luchtvaart theorie-examens is altijd dat uw opleider heeft aangegeven dat u voldoende bent opgeleid voor het betreffende examen.

Examen doen
Het afleggen van een digitaal theorie-examen gaat via een computer met touch screen en is mogelijk op één van de 20 CBR locaties. Kijk hier voor meer informatie over het digitale theorie-examen.

Examenronde
Voor het reserveren van digitale theorie-examens bent u niet meer gebonden aan vooraf geplande examendata. Kandidaten moeten alle examens binnen 18 maanden halen, waarin ze aan maximaal zes examenrondes mogen deelnemen, met maximaal vier pogingen per examenvak. Een examenronde is een periode van 10 aaneengesloten dagen.

Terug naar boven
Hoe kan ik me opgeven voor een examen?

Eerst moet u een toelatingsbewijs aanvragen bij het CBR. Het formulier hiervoor kunt u downloaden van de CBR website. Kies CCV en dan Luchtvaart. (www.cbr.nl), waar u overigens ook alle andere relevante informatie over de examens vindt.

Terug naar boven
Hoeveel tijd heb ik nog voor de praktijk nadat ik alle theorievakken heb gehaald?

Voor PPL(A): 24 maanden na het behalen van het laatste vak - (voor RPL is het 36 maanden).

Terug naar boven
Is er deugdelijk examentrainingsmateriaal te vinden op het internet?

Het zou kunnen, maar er is veel slecht materiaal in omloop. Ook van diverse CD-ROMs die rouleren laat de inhoudelijke kwaliteit nogal eens te wensen over. Het materiaal dat TLS heeft ontwikkeld is van goede kwaliteit, maar niet vrij beschikbaar via het internet.

Terug naar boven
Mijn vliegschool zegt dat ik de theorie bij hun moet doen omdat het anders niet geldig is. Hoe zit dat?

Vraag uw vliegschool om even contact met ons op te nemen. Er is geen belemmering, want u blijft cursist bij uw eigen school. Het moet echter wel even worden afgestemd.

Terug naar boven
Wat kosten de boeken en het overige materiaal ongeveer?

U moet rekenen op ongeveer 275,00 euro (januari 2015)

Terug naar boven
Wat zijn de slagingspercentages van Brainwash kandidaten?

Niet alle Brainwashers behalen de eerste keer voor alle vakken de benodigde 75%, hoewel het zeker geen uitzondering is. De slagingspercentages liggen wel altijd plm. 15% hoger dan het landelijk gemiddelde.

Wanneer niet alles de eerste keer 'binnen' is, blijft het on-line trainingsmateriaal ter beschikking. Cursisten behouden ook het recht op coaching tot alle vakken behaald zijn.

Terug naar boven

Column

Al sinds jaar en dag moeten kandidaten voor een vleugelvliegbrevet diverse overtrek-oefeningen juist kunnen uitvoeren. Niks mis mee natuurlijk, hartstikke belangrijk. Je moet als vlieger het lage-snelheidsgebied van je vliegtuig verkennen om er veilig mee om te kunnen gaan in  start, nadering en landing en om het te herkennen als het zich eens onverwachts aandient. Dat dient de veiligheid en is daarmee terecht een wezenlijk onderdeel van de opleiding en van het examen.

In mijn vliegopleiding, bijna 30 jaar geleden, was dat uiteraard...